Oznámenie obce Rudina o obmedzenom režime práce na obecnom úrade

Od Anna Mičianová

Obec Rudina oznamuje verejnosti, že Obecný úrad v Rudine bude od pondelka 6. decembra 2021  zatvorený – pracovať bude v obmedzenom režime. Bežnú agendu môžete vybaviť telefonický, alebo e- mailom. Pokladňa nebude prijímať platby v hotovosti. Dane, miestne poplatky a tiež platby za hrobové miesta môžete zaplatiť poštovou poukážkou alebo cez internet banking. Obecná knižnica…

“Návrh VZN obce Rudina č. 1/2021”

Od Anna Mičianová

V prílohe :  “Návrh VZN obce Rudina č. 1/2021 o určení výšky príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a výšky príspevku  na režijné náklady a podmienky úhrady  v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce”.