23. riadne zasadnutie OZ

Od Anna Mičianová

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov opätovne  zvoláva 23. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční v utorok 31.08.2021 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.  Program zasadnutia v prílohe.  

OČKOVANIE PROTI COVID – 19 V NAŠEJ OBCI – 02.09.2021 od 10,00 hod. do 12,00 hod.

Od Anna Mičianová

Vážení občania,   Žilinský samosprávny kraj, v záujme zabezpečiť maximálnu mieru zaočkovania  a v snahe sprístupniť očkovanie pre všetkých obyvateľov, spustilo prevádzku výjazdovej očkovacej skupiny, ktorá  dňa 02.09.2021 vo štvrtok  v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. bude vykonávať očkovanie v našej obci. Očkovanie sa bude konať v sále kultúrneho domu.  V tomto čase  má…