Od Anna Mičianová

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 24. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 29.11.2021 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.  Program zasadnutia v prílohe.  

Zrušenie zberových aktivít obce v dňoch 26.11.2021 – 27.11.2021

Od Anna Mičianová

Vážení občania,  na základe “Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu  v znení neskorších predpisov”, ktorou je obmedzená…

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021

Od Anna Mičianová

V prílohe :  “Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.”  

Upozornenia pre vodičov motorových vozidiel a občanov

Od Anna Mičianová

Obec Rudina upozorňuje vodičov motorových vozidiel a občanov, že od pondelka 22.11.2021 budú na Dolnom cintoríne vykonávané práce a to výrub 3 ks lipy malolistej. Z uvedeného dôvodu bude uvedený úsek cesty III/2058 označený dopravnými značkami upozorňujúcimi  na zníženie rýchlosti a prácami na ceste. Práce budú pravdepodobne ukončené vo štvrtok 25.11.2021. Uvedené lipy je potrebne…