Oznámenie o uzatvorení Klientskeho centra a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto – piatok 22.10.2021

Od Anna Mičianová

Vážení občania,  na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. dôjde  z dôvodu plánovaných prác na distribučnej sústave prevádzkovateľa dňa 22. októbra 2021 k prerušeniu elektrickej energie v celom objekte Klientskeho centra a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto.  Z uvedeného dôvodu bude Klientske centrum a Okresný úrad  Kysucké Nové Mesto  dňa  22. októbra 2021  (…