Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny- štvrtok 06.10.2022

Od Anna Mičianová

Vážení občania, oznamujeme Vám, že vo štvrtok 06.10.2022 bude v čase od 7:30  – 15:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny  z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a. s. Žilina.  Zoznam rodinných domov, ktorých sa uvedené prerušenie týka, v priloženom zozname.  Upozorňujeme občanov, že z dôvodu prerušenia distribúcie…

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny – 03.10.2022

Od Anna Mičianová

Vážení občania, oznamuje Vám , že v pondelok 03.10.2022 bude prerušená distribúcia elektriny v nasledujúcich častiach našej obce :  od železničnej stanici smerom k obci Rudinka po rodinný dom pána Kornela Baču od železničnej stanice smerom nahor obcou po COOP Jednotu ulička k Roľníckemu družstvu Rudina    COOP Jednota oznamuje, že prevádzka bude otvorená.