Podvody na senioroch

Od sekretariat

Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory. Viac informácií nájdete v priloženom súbore.

Zápis do 1. ročníka ZŠ Rudina

Od sekretariat

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2023/2024 v ZŠ Rudina sa bude konať 4. apríla 2023 od 13.00 do 16.30 hod. Bližšie informácie v priloženom ozname.