Oznámenie o začatí konania podľa §82 o ochrane prírody

Skip to content